Władze powiatowe

Prezes  - p.płk rez. Edward Dudziński

V-ce prezesi - Krzysztof Rzeźniczuk,  Józef Wysocki

Sekretarz - Jerzy Drzymała

Skarbnik - Artur Lampart 

Członkowie Zarządu - Zbigniew Chomicki, Henryk Karwowski, Stefan Kołton, Mieczysław Łapiuk, Jerzy Paszkowski, Stanisław Rolak


 

Władze wojewódzkie

Prezydium ZW ZWiR WP w Lublinie z s. w Chełmie

Prezes kol. Jan Borowik

v-ce prezes kol. Jan Żyłowski

v-ce prezes kol. Tadeusz Sztorc

v-ce prezes kol. Henryk Karwowski

sekretarz kol. Paweł Kiernikowski

skarbnik p.o. kol. Leszek Wacewicz

członek kol. Marian Lipczuk

Przew. Woj. Komisji Rewizyjnej kol. Ryszard Kostecki


 

Władze centralne

Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

Płk. dr Wiesław KORGA 

 

Wiceprezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

Płk. Krzysztof MAJER

 

Sekretarz Generalny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

st.Sierż.pchor.rez. mgr Marian LIPCZUK

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Designed by atict.com