Home

Krajowy Zjazd

  • Dostosuj

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. generała Franciszka Gągora. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu chwilą ciszy pamięci członków naszego Związku, którzy odeszli na Wieczną Wartę, Prezes ZWiR WP płk dr Wiesław Korga przywitał delegatów i zaproszonych gości. Następnie odbyło się wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wśród delegatów największą grupę stanowili rezerwiści WP z Lubelszczyzny - 15, na wszystkich obecnych 45.

Po przedstawieniu obowiązujących sprawozdań, burzliwych dyskusjach i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezesem ZWiR WP ponownie został wybrany płk dr Wiesław Korga. Do Zarządu Głównego z Lubelszczyzny weszli kol. Marian Lipczuk v-ce prezes członek prezydium,  kol. Jerzy Drzymała członek prezydium i kol. Jan Borowik prezes ZW ZWiR WP w Lublinie z/s w Chełmie.

Równie ważną sprawą podczas Zjazdu było zatwierdzenie nowego Statutu Związku, który bardziej wkomponowuje się w realia dnia dzisiejszego i pozwala wszystkim popierającym działalność ZWIR WP na wstępowanie w jego szeregi. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i wspólne fotografie zakończyły Zjazd.


 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Designed by atict.com