Home

Zjazd 2016

Odsłony: 1278

Nowe Powiatowe Władze ZWiRWP 

W dniu 16 grudnia odbył się  Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Związku Weteranów i Rezerwistów WP .Celem zjazdu było podsumowanie działalności związku w upływającej 4-letniej kadencji. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Edward Dudziński, spr. finansowe przedstawił skarbnik Artur Lampart. W wyniku glosowania przeprowadzonego przez przewodniczącego zjazdu kol. K. Rzeźniczuka członkowie Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W zjeździe uczestniczyło  58 delegatów z całego powiatu, a ponadto zaproszeni goście Prezes Zarządu Woj. Kol Marian Lipczuk, Starosta Radzyński Pan Lucjan Kotwica , Prezes Zw. Światowego AK . Kol. Jerzy Domański ,Prezes Zarządu Pow. Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych kol. Franciszek Matuszewski.

Wielu kol. zostało wyróżnionych za działalność w upływającej kadencji Złotą i Srebrną Odznaką naszego związku oraz Medalem XX-lecia. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowe władze ZWiRWP w pow. radzyńskim ukonstytuowały się w n/w składzie osobowym

Prezes p.plk rez. Edward Dudziński

V/ce prezesi;  Krzysztof Rzeźniczuk , Józef Wysocki

Sekretarz. Jerzy Drzymała

Skarbnik. Artur Lampart

Członkowie zarządu; Stefan Kołton, Henryk Karwowski, Stanislaw Rolak, Jerzy Paszkowski, Zbigniew Chomicki, Mieczysław Łapiuk

Komisja rewizyjna; S.Kuna- przewodniczący ,Wincenty Kot, Ryszard Skrzypczak

W drugiej części spotkania odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, gdzie przy dźwiękach kolęd podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie i naszym najbliższym życzenia Świąteczne i Noworoczne .Spotkanie zakończyło się konsumpcją wigilijnych potraw .

Na koniec Zjazdu nastąpiła wielka niespodzianka - wręczenie dla Prezesa za 12-lat sprawowania funkcji upominku od Członków Zarządu Szabli jako wyraz podziękowania za dotychczasowa prace.

 

      “Szanowni Koledzy- Wielkie Wielkie dzięki dla Was, a dla mnie jest to wieka satysfakcja.”